İLLÜSTRASYON: CEMİLE AĞAÇ YILDIRIM
İLLÜSTRASYON: CEMİLE AĞAÇ YILDIRIM
Pentagon, NASA ve Alaska Üniversitesi'nin ortak olarak yürüttükleri proje ile ilgili 2013 Mayıs ayı başlarında kapatılma sürecine geçildi. Yüksek İrtifa Aktif İyonosferik Araştrma projesi olarak hayata geçirilen HAARP Tesisleri 1993 yılında Alaska'nın Gakona bölgesinde 30 milyon dolar harcanarak kurulmuştu. Bu proje dünya çapında birçok bilim insanı, aktivist ve komplo teorisyenlerinin bir numaralı konusu olmaya devam etmektedir. Özellikle HAARP tesislerinin çalışmaları neticesinde amacın iklim kontrolü, deprem yapmak ve zihin kontrolü vb olması dünya çapında ikincil gündem oluşturmuştur. Sebebi bilinemeyen ve bilim çevrelerince açıklanamayan birçok doğaüstü olay HAARP tesislerinin faaliyetlerine bağlanmıştır. Bu konuda haber yapılan birçok internet sitesi ve bloglar ise bilinmeyen bir şekilde ya kapatılmış ya da hack'lenmiş olması ve hükümet yetkililerinin HAARP tesislerine ithaf edilen olayları hiçbir zaman yalanlamamış olmaları bu şüpheleri kuvvetlendirmiştir.
Amerikan Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarları ve Amerikan Deniz Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarları tarafından da finanse edilen HAARP'ın 3.6 MW yüksek frekans (yaklaşık 3-10 Mhz) iyonosferik araştırma ekipmanına sahip olduğu bilinmektedir. Bu ekipman 180 adet devasa radyo vericisinin bir birine senkronize olarak çalışabilen atmosferin en üst kısmı olan iyonosferi değiştirecek yapıya sahiptir.
HAARP'NİN ZARARLARI
HAARP tesislerinin çalışmaları doğanın düzeni ve çalışma şeklini değiştirmek için sürekli olarak atmosfer üzerinde devasa deneyleri gerçekleştirmek üzere kullanıldı. İyonosferle oynanması sonucunda, frekanslarının doğal afetleri harekete geçirmesi, ozon tabakası hasarı, depremselliğin ve okyanus dalgalarının etkilenmesi, dünyanın enerji alanlarından insan zihninin kontrolüne ve kronik yorgunluklara dek uzanan bir etki mekanizması ile ilişkilendirildi.
Resmi açıklamalarda ise füze veya uçakların yön sistemlerini sekteye uğratmak, haberleşme sinyallerini yakalamak, güneş ışığını seçilmiş bölgelere odaklamak, atmosferin üst tabakalarındaki rüzgâr düzenini bozmak bu etkiler arasında ve HAARP ile üzerinde çalışılan konular olduğudur. HAARP teknolojisinin olumlu yanları, iyonosfer üzerinde meteor yağmuru etkilerini çözmek, güneş patlamalarına müdahale ederek, jeomanyetik fırtınaların iyonosferi etkimesine engel olmak, dünyanın üst atmosferinde yüksek yoğunluklu plazma bulutları üretme girişimleri olarak sayılabilir.
Oluşan enerji, hedef seçilen bir yerin atmosferine aktarıldığında, hava iyonize olmaya başlar, böylece, hava durumundan uçak seyirlerine kadar etkiyen muazzam bir iyonize kütle, dünya çapında hava değişikliklerine neden olabilir.
HAARP Projesi yöneticisi New Mexico Kirtland Hava Kuvvetleri Üssü'nde Dr. James Keeney, Alaska'nın Gakona bölgesinde 35 dönüme yayılan uzaktan iyonosferik araştırma tesisi HAARP'ın 2013 Mayıs ayı başından itibaren kapatılma sürecine girdiğini bildirdi.
Keeney açıklamasında, şu anda tesis terk edilmiş durumda, kimse tesiste bulunmamaktadır, tesis içerisindeki binaların zincirlendiği ve ulaşım yollarının kapatıldığını tesis çalışmaları ise durdurularak tesisin bekleme konumuna, güvenli moda (stand by) alındığını belirtti. Daha önceden de Alaska Üniversitesi tarafından da tesisin web sitesinin yayınının durdurulduğunu söyledi.
GOCO SİSTEMİ
Tüm bunların sebebini ise Amerikan jükümetinin durumu ve küresel ekonomik krize bağlayan Keeney ödenek olmadığı, tesis çalışanlarının dahi maaşlarının verilemeyeceği için sistemi kapattıklarını anlatarak durumun vahametini anlattı. Bu durumun en az 4-6 hafta sürebileceğini söyledi. Bu arada ise GOCO (Government-Owned, Contractor Operated) isimli sistem ile yeni bir yüklenici tarafından hükümetin çalıştırdığı tesisleri devralacak bir anlaşma ile tesisin tekrar işlevine devam edebileceğini bildirdi.
GOCO denilen sistem ise ABD'de yıllardır uygulanan bir sistem olup, kar amacı gütmeyen endüstriyel akademik kuruluşların devlet tarafından kurularak daha sonradan özel sektöre devredilerek çalışmalarının devamını sağlamak olarak adlandırabiliriz. Bu sistemde hükümet görev alanları kurar ve özel sektörün en iyi iş uygulamalarını kullanarak görevleri uygular.
Tarihsel olarak incelersek ilk olarak Manhattan Projesi sırasında, federal hükümet şimdi Los Alamos Ulusal Laboratuvarı çalışmasını California Üniversitesi'ne sordu. Ar-Ge ve laboratuvarları yönetmek için yeni bir model doğdu. Hükümet laboratuvar sitesi, bina ve ekipman sahibi iken, üniversite ise çalışanları ve yöneticileri sağladı.
GOCO modeli son 50 yılda birçok kez tekrarlandı. ABD'de, GOCO düzenlemeleri 19 laboratuvar, yaklaşık bir düzine üretim ve üretim tesisleri ve çok sayıda depoları yönetmek için kullanıldı. Aslında AT & T tarafından yönetilen Sandia Ulusal Laboratuvarları, 1993 yılından bu yana Lockheed Martin tarafından yönetilmektedir.
GOCO avantajları ise kanıtlanmış özel sektör süreçleri, bürokratik kısıtlama olmaksızın çalışmasına olanak sağlar. Bir GOCO müteahhitliği için bilim insanları performansları büyük ölçüde siyasi baskılardan izole edilmiştir. Böylece, ulusal çıkarlara gerçekten hizmet eden, dürüst olarak konuşmak bağımsızlığa sahip olur.
YEDİ SİYONİST AİLE!
Keeney, HAARP tesisleri için 2 yıl öncesinden ödenek taleplerinin bildirildiği fakat ne Kongre tarafından ne de üniversiteler tarafından araştırma hibeleri kanalıyla bu konuya bir cevap alınamadığını üzülerek ifade etti. Bununla birlikte HAARP projesinin manyetik fırtına, yangın, yıldırım ve jeo fiziksel vb fiziki açıdan doğa olayları araştırmaları için ufuktaki en parlak nokta olduğunu söyledi ve Savunma İleri Araştırmaları Projesi Ajansı'nın (DARPA) yaklaşık 8,8 milyon dolar bütçesinden bu sonbahar ve kış dönemi için ödenek ayrılacağını umduğunu da belirtti. HAARP tesislerinin Temiz Hava Yasası gereği teftiş edilmesi gerektiğini ve dizel jeneratörlerinin modernize edilmesi için sadece 800 bin dolar gerektiğini bildirdi. Tesisin 10 gün tam kapasite çalıştırılabilmesi için aylık 300 bin dolar ile 500 bin dolar maliyet gerektiğini bu durumun neticesinde en iyi çözümün geçici olarak kapatmak olduğunu dile getirdi.
Şimdi bu açıklamalardan sonra akla birçok soru gelmektedir. Daha önceden Amerikan resmi kurumları tarafından yapılan çalışmaların Amerikan hükümeti sorumluluğunda olması nedeniyle yapılan hukuk dışı bir olayın elbette ki bir gün hesabı sorulabilir ve yaptırımlar uygulanabilir. Ayrıca Amerikan Kongresi'ne karşı da sorumluluklar nedeniyle çok fazla insani tehdit oluşturmak bu çalışmaları ileri götürmekten alıkoyabilir. Fakat bu tesis GOCO sistemiyle özel bir kuruluşa geçerse, bu tesisi finanse edebilecek en güçlü aileler Seven Sisters adıyla anılan 7 siyonist aileden biridir. Dünya için muazzam tehlikeli bu tesis siyonizmin çıkarları için kullanılırsa bu durumdan Amerika'yı dahi kim kurtarabilir?