8 Haziran 2009 Pazartesi

GEZEGEN ENERJİLERİ İLE UYUMLANMAK

Dr. Berrenda Fox Patricia Resch tarafından yapılan röportajda DNA ve hücresel değişimlerin olduğuna dair kanıtlar sunuyor. Dr. Fox Kaliforniya'da bir sağlık merkezinde Avalon Tıp Kliniğinde çalışan bir holistik(Bütüncül) tıp uygulayıcısı, tıp doktoru. Dr.Fox kan testleriyle bazı insanların şu anda yeni DNA iplikleri geliştirmiş olduklarını kanıtladı. - Lütfen bize kısaca kariyerinizden bahseder misiniz? - Fizyoloji ve Naturopati üzerine doktoralarım var. Avrupa'daki eğitimin sırasında, aynı zamanda yayın organları üzerine de çalışmalarım var ve bu hala film yapımı ve yönetmenliği konusunda devam ediyor. Şu anda Fox televizyonuyla dünya dışı zeki varlıkları ve insanlık üzerinde olan rollerinin anlaşılması amaçlı yapımlarda çalışıyorum. Bunlardan en bilineni tüm dünya televizyonlarında gösterilen X-dosyaları adlı yapım.
- Şu anda gezegenimizde olan değişimler neler ve sizce vücutlarımız bundan nasıl etkileniyor? - Büyük çapta değişimler var, daha önce hiç olmamış değişimler oluyor. Genetikçilere göre söz konusu değişimler insanlığın sudan çıktığı tarihten bu yana ilk defa gerçekleşiyor. Birkaç sene önce Mexico City şehrinde tüm dünyadan genetikçilerin katıldığı DNA'daki değişimler konulu bir toplantı yapıldı. Şu anda insan bedenleri büyük bir evrimsel değişim geçiriyor; fakat ne yazık ki henüz tam olarak neye dönüştüğümüzü bilemiyoruz.
- DNA'mız nasıl değişiyor? - Herkesin bir çift helezonlu (Kıvrımlı) DNA'sı vardır. Bizim şu andaki bulgularımıza göre ise oluşmaya başlayan başka helezonlarda var. Çift helezonun içinde DNA'nın spiral şeklini almış iki DNA kodonu var. Benim anlayabildiğim kadarıyla insan DNA'larında 12 helezon gelişiyor. Tahminen 5 ila 20 sene önce kadar başlamış görünen bu değişim süreci içerisinde insanlık sürekli bir değişim içindeydi. Bu konunun bilimsel açıklaması. Ve bu türümüzün henüz sonuçlarının ne olacağı bilinmeyen bir değişimi. Değişimler henüz kamuoyu tarafından pek bilinmiyor çünkü bununla ilgilenen bilim adamları söz konusu bulguların halkı korkutacağı endişesini taşıyor. Yine de insanlar hücresel düzeyde değişiyorlar. Ben şu anda üç DNA helezonu olan üç çocuk üzerinde araştırmalar yapıyorum. Bu değişimleri bilen ve hisseden aslında birçok insan var dünyada. Birçok dinde ve kutsal kitaplarında söz konusu değişimlerin değişik yollarla geleceğinden bundan asırlar önce zaten bahsediliyordu. Ve söz konusu değişimler fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak yanlış anlaşılabilir ve korkutucu gözükebilir ve hafif rahatsızlıklar verici olabilir olsalar da aslında tamamen olumlu değişimler.
- Söz konusu üç DNA heliksine sahip çocuklar diğerlerine göre farklı karakteristikler gösteriyorlar mı? - Bu çocuklar yalnızca yoğun olarak bir odanın içinde eşyaları dokunmadan hareket ettirebiliyorlar. Ve aşırı telepatikler. Çocukları kendiniz görseydiniz bunların yarı melek yarı süper insan olduklarını düşünürdünüz ama değiller. Fikrimce onlar insanlığın bundan sonraki kuşaklarındaki bireylerin nasıl olacağının zamanımızdaki örnekleri.
- Sizce bu değişim hepimizin başına gelecek mi? - Savunma ve hormonal sistemlerimiz bu değişimlerin gerçekleştiğine dair güçlü deliller sunuyorlar. Benim Bağışıklık Bilimi testleri ve terapisinde çalışmam ve araştırmalar yapmamın sebeplerinden biri de bu. Test ettiğim bazı yetişkinlerde DNA'larındaki üçüncü kıvrım oluşmaya başlamış. Bazılarında ise tıpkı o çocuklar gibi üç kıvrımlı DNA'ları oluşmuş ve mevcut. Bu insanlar fiziksel bedenlerinde ve bilinçlerinde büyük değişikliklere maruz kalıyorlar çünkü bedenin her parçası bir bütün. Fikrimce DNA değişimleri yoluyla dünya ve üzerinde yaşayan herkes titreşimini yükseltiyor. Ve çocuklara oranla daha yaşlı bedenlere sahip olanlarımızdan değişimi seçenler de birçok fiziksel değişiklik ve etkilerle yüzleşmek zorundalar.
- Normal çift kodonlu DNA'larla doğmuş bedenlerdeki değişikliğe ne sebep oluyor? - DNA'yı değişime uğratmanın en kolayı yolu bir virüsle etkileşimidir. Sonuç olarak virüsler her zaman zararlı değiller. Virüsler yalnızca canlı dokularda yaşarlar. Epstein Barr ve Herpes 6 gibi DNA virüsleri hücresel yapıda değişikliğe sebep oluyor. HIV retro virüsü ise bir DNA virüsü değil. Bedeni değişime uğratmaktansa,onu deyim yerindeyse yiyip bitiriyor. DNA'daki mutasyon sürecinden geçenler ilk önce yeni bir düşünce sistemi oluşturuyorlar veya en azından yeni bir yaşam biçimine geçiyorlar. Dönem dönem kendilerini gerçekten hasta, yorgun ve umutsuz hissetseler de, bu aslında bir hediye. Kendilerine beden DNA'larının değişimi yoluyla ve sonraki kuşaklara da aktarılacak daha hafif, daha sağlıklı bir beden yapısı oluşturma şansı veriliyor. Ve söz konusu çocuklar gibi melekler de insanlığın bedenen titreşimsel olarak yükseldiğini ve büyük bir değişimin içinde olduğunun işaretleri. Ve anladığım kadarıyla, bu değişimi tamamlamak için 2012 yılına kadar bir süreç söz konusu.
- Başka hangi değişimler bekleniyor? - Hastalıklar olmayacak, ölmemize gerek kalmayacak. Yaşam derslerimizi acılar çekerek değil zevk ve sevgi içinde öğrenebilmeye başlayacağız. Eski sistemin uzaklaşması gerekiyor, ve tabii ki o da bunu büyük bir kavga vermeden yapmıyor, bırakıp gitmiyor. Bu yüzden tüm bu savaşlar çıkıyor; tıpta kullanılan birçok ilaç ve tedavi tam anlamıyla işe yaramıyor ve devletler de toplumları mutlu edebilecek düzeyde çalışamıyorlar. Birçok eski paradigma (Ortak anlayışlar) daha uzun süre var olamayacak; varlıklarını sürdürmek için mücadele etseler de, şüphe yok ki değişiyorlar ve değişecekler. Bu zamanda yaşamayı seçmiş olan bizler yepyeni bir türün müjdecileriyiz. Bu tür insan, ve aynı zamanda Dünya'daki cenneti ortaya çıkaracak tür. Hepimiz ustalardan ve dünya dışı varlıklardan, meleklerden farkında olsak da olmasak da olağanüstü yardımlar alıyoruz ve içeri doğru ilerlemeyi öğreniyoruz. Daha fazla içeri yönelebildiğimiz ve o sessiz sesi dinleyebildiğimiz oranda, bedenimizdeki DNA değişimlerini hızlandırıyoruz ve her şeyi yeni baştan değiştiren bu oluşumla uyumlanıyoruz.
- Bu değişimlerin bazı yan etkileri neler? - Hücresel bir değişimlerden geçerken kendinizi bazı zamanlar aslında bulunduğunuz yerde değilmişsiniz gibi hissedebilirsiniz.Yorgunluk hissedebilirsiniz, çünkü hücrelerimizi harfi harfine değiştiriyoruz ve yeni varlıklara dönüşüyoruz. Yeni bir bebek gibi, çok daha fazla dinlenme ve uykuya ihtiyaç duyabilirsiniz. Zihinsel karışıklıklar ve sıradan işlere yoğunlaşmada güçlükler daha geniş bir şeye programlandığımızdan dolayı oluşabilir. Vücudunuzda belli bir sebebi olmayan ağrı ve sızılar sıklaşabilir. Bazı insanlar kendileri tüm bu değişimlerden geçerken çıldırmaya başladıkları fikrine kapılıyorlar. Ve modern bulguları tıp kurumlarına giderek Prozac gibi ilaçlarla söz konusu semptomları yok ettirilmeye çalışılıyorlar; çünkü ortada görünen fiziksel bir sebep yok ve bu yüzden mental bir ruhsal çöküntü ve problem olduğu teşhisine varılıyor. Oysa gerçek böyle değil. Klasik tıpla uğraşan doktorlar için de bu durum zor çünkü insanın enerji bedeni hakkında, tüm o sistem hakkında hiçbir bilgiye sahip değiller. Tek tanıdıkları sistemin tek bir parçası olan fiziksel beden.
Çakralar hormonal sistemimizle bağlantılı oldukları için, kadınlar hormonal değişimlerden geçecekler. Bazı anlar sebebini bilmeden ağlayacaklar çünkü ağlamak birçok yararlı hormonun salgılanmasına yol açıyor. Birçok kadın menopoza daha erken yaşlarda giriyorlar çünkü tür olarak gelişimimizde hızla değişiyoruz. Erkekler önceleri çok enerjik ve canlı olmaya alışmışken karşılaştıkları bu yorgunluk ile huzursuzlaşabilirler. Sezgisel taraf olan feminen, şefkat yönlerinin dışarı çıktığını hissedebilirler. Son 20-30 yılda sayıları artan duygusal tedavi yöntemleri yeni tedavi tekniklerinin geliştirilmesiyle daha büyük bir hızda artabilirler. Çünkü şu anda tür olarak kısa bir dönem içerisinde büyük duygusal değişimler gerçekleştiriyoruz. Normal koşullarda söz konusu işlerin yapılması evrim düzeyinde belki binlerce yıl sürebilirdi.
- Siz bu tür değişimleri yoğun olarak yaşayan kişilere nasıl davranıyorsunuz? - Ben burada hastalıklarla değil bireylerle ilgilenen yaklaşımı uyguluyorum. Doktor Latince de eğitimci demektir. Gerçek bir şifacı olarak en etkili yapılabilecek şey gerekli araçlarla bireylere kişisel güçlerini yeniden kazandırmaktan ve olanların gerçek olduğunu onlara anlatmaktan geçiyor. Böylece iyileşebilir ve bu süreç içinde negatif semptomlardan özgürleşme yoluyla kurtulabilirler. İlk olarak, geleneksel olarak yapılmayan savunma sistemi(immünoloji) testi istiyorum. Bu uzman bir araştırma laboratuarı tarafından yapılan bir kan testi. Bundan sonra hastayı kendim bizzat bilgilendiriyorum. Bu hastaya kendi kendini iyileştirebilmesi için verilen bir tür değişim haritası. Bu sebeple aslında şifayı veren burada ben değilim. Yalnızca DNA değişimleri geçiren ve etkilerinden yakınan hastaların bireysel şifa bulma işlemlerindeki aracım. Her insanın içinde kan testlerine bakıp kendi vücutlarında olup bitenin haritasını görme ve bunu oluşturan sebepleri bilinçaltı düzeyinde yok etme gücü var. Gerçek anahtar ise bu insanın kendini iyileştirme sürecinin sorumluluğunu üzerine alıp alamayacağı. Kullandığım yöntemler geleneksel tıpta henüz yoğun olarak kullanılmaya başlanmamış olanlardan bazıları. Bunlardan ilki, hormonal sistemin DNA'daki değişimleri kabul etmesi için kullandığım Avrupa'da öğrendiğim bir tür hormonal bez tedavisi olan Organoterapi. Ayrıca, enerjetik bedenin üzerinde çalışmak için Homeopati, vitamin, şifalı ot ve de soğuk lazer terapisi kullanıyorum. Terapiler tamamen hastanın bireysel ihtiyaçlarına göre belirleniyor. Yaptıklarımın çoğuna kendilerine eski kız ve erkek kardeşler denebilecek ruhsal atalarımızdan öğrendim. Bunların çoğu diğer güneş sistemlerindeki gezegenlerden bu gezegene şimdiki değişim sürecinde yardım etmek için enkarne olmuş varlıklar.
- Yaptığınız işteki gelişimsel süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? - İşime bir köprü veya bir halden diğerine geçiş olarak bakıyorum. Hem bilimsel hem de artistik. Şifalandırma bir sanat olduğu kadar bir bilimdir de. Tüm yaşamım boyunca insanları iyileştirmek içinçalışacağımı sanmıyorum çünkü inanıyorum ki DNA'mızda değişimlerin tamamlanmasıyla hastalıklar ileride ortadan kalkacaklar. Bizler bilinçli varlıklar olarak tüm hastalık ve acıları önleyebileceğiz.
Çeviri: Baran Yavuzer
ÜÇÜNCÜGÖZ DERGİSİ

Hiç yorum yok: