21 Haziran 2009 Pazar

YUNUS EMRE

YUNUS EMRE
Sensin bize bizden yakın, görünmezsin hicap nedir...Çün aybı yok görklü yüzün, üzerinde nikab nedir?..
Sen eyittin Ey Padişah,” Yehdillahu limen yeşa”...Şerikin yok haşa, suçlu kimdir, ikab nedir?..
Rahimdürür senin adın, Rahimliğin bize dedin,Mürşidlerin müjdeledi, “la taknatu” hitab nedir?
Kani bu mülkün sultanı, bu ten ise, kani canı,Bu göz görmek diler anı, bu mebdeü mead nedir
Yunus bu göz anı görmez, görenler hod haber vermezBu menzile akıl ermez, bu koyduğun SERAP neddir?
YUNUS EMRE
İlim, ilim bilmektir; ilim kendin bilmektirSen kendini bilmezsin, ya nice okumaktır!..
İlim okumadan murad, kişi Hak’kı bilmektirÇün okuyup bilmezsin, ha bir kuru emektir
Okudum bildim deme, çok taat kıldım deme;Eğer Hak’kı bilmezsen, bu kuru laf etmektir!..
Yirmi sekiz hece, okursun uçtan uca!Sen “elif”dersin hoca, manası ne demektir?
Yunus Emre der, hoca, gerekse ver yüzümceCümlesinin yekreği, BİR gönül’e girmektir!..
YUNUS EMRE
Gerçek aşık oldun ise, cihan nakşi nendir senin?.DOST aynasın baktın ise, suret nakşı nendir senin?.
Humhane ile puthane, mescit olmuş gerçek cane;Gel işin verme ziyane, yalancılık nendir senin?
Sen,senliğin terkin urgil, gel o dine gönül vergil;Yele ver menzile ergil, geri kalan nendir senin?..
Yeyip, yedir gel fakire, eksilirse Allah vere,Bir gün tenin yere gire, arta kalan nendir senin?..
Gör göç yolundan kamusun, terket bu dünya kaygısın,Kogil bu fani sevgisin, aşık olan nendir senin?..
Gel gidelim dosttan yana nedi,r cevabın çün bana,Ne seversin bu dünyayı, söyle cihan nendir senin?..
Yunus Al aşk badesinden, kat’i iksir olmuş gibiBir hod iken erdin Hak’ka, ayrık olmak nendir senin
YUNUS EMRE
Canlar CAN’ını buldum, bu canım yağma olsun.Assı ziyandan geçtim, bu dükkanım yağma olsun!..
Ben, benliğimden geçtim, gözüm hicabın açtım,DOST vaslına eriştim, gümanım yağma olsun.
Taalluktan üzüştüm, ol DOST’tan yana uçtumAşk divanına düştüm, divanım yağma olsun!..
İKİLİKTEN usandım, BİR’lik hanına kandım,Derdi şarabın içtim,dermanım yağma olsun!..
Varlık, çün sefer kıldı, DOST ondan bize geldi,Viran gönül NUR oldu, cihanım yağma olsun!..
Geçtüm bitmez sağınçtan, usandım yazu kıştan,Bostanlar başın buldum, bostanım yağma olsun!..
Yunus ne hoş demişsin, balu şeker yemişsin,Ballar balını buldum, kovanım yağma olsun!..
YUNUS EMRE
Hakikat bir denizdir, şeriat onda gemi,Çokları gemiden çıkıp, denize dalmadılar!..
Hakikat erenlerin şer ile bilmediler;Hakikat diriliğine çün riya demediler!..
Çoklar gelmiş kapıya, şeriat tutmuş durur;İçeriye giripte ne vardır bilmediler!..
Dört kitabı şerh eden, hakikatte asidir;Zira tefsir okuyup, manasını bilmediler!..
Şeriat oğlanları, bahsedip dava kılur;Hakikat erenleri, davaya girmediler!..
Ödünü sıdır, eğer bu yola girdin ise,Ödünü sıdırmayan, bu yola gelmediler.
Yunus nefsin öldür, bu yola geldin ise;Nefsin öldürmeyen, bu demi bulmadılar.
YUNUS EMRE
İster idim Allah’ı ,buldum ise ne oldu?..Ağlar idim dünü gün, güldüm ise ne oldu?..
Erenler meclisinde, ben bir pare gül idim,Açıldım, ele geldim, soldum ise ne oldu?..
Danışmentle alimin, medresede bulduğun,Ben harabat içinde buldum ise ne oldu?..
Erenler meydanında yuvarlanır top idim,Padişah çevganında kaldım ise ne oldu?..
İşit Yunus’u işit, yine derviş oldu o,Erenler manasına daldım ise ne oldu?..
YUNUS EMRE
Yanmayınca AŞK od’una, kimse canan mı bulur.Varlığından geçmeyince, gizli pinhan mı bulur!..
Gece-gündüz gözyaşıyla zaru giryan olmayıncaBahri aşka dalmayınca, dürrü mercan mı bulur!..
“Len tenalü birre hatta tünfiku” dedi HudaSevdiğinden geçmeyince kişi, sultan mı bulur!..
Kaali kıylden geçmeyince, kimse hale ermediYırtmadan BENLİK hicabın, kimse irfan mı bulur.
Bu tarikat potasından, sızuban kal olmayan,Ta’nı zulmette kalanlar Nur’u Yezdan mı bulur?..
Bırakıp davayı Yunus, aşıka mana gerekBaşını top etmeyenler yolda, meydan mı bulur?
YUNUS EMRE
Seversem ben seni candan içeriYolum geçmez bu erkandan içeri
Nereye bakarsam dopdolusunSeni kanda koyam ben içeri
O bir dilber durur yoktur nişanıNişan olurmu nişandan içeri
Beni bende demem, bende değilem,BirBEN vardır bende benden içeri!..
Tecelliden nasip erdi kimineKiminin kamusudur bundan içeri
Kime didar gününden şu’le değseAnın şulesi var günden içeri!..
Şerat tarikat yoldur varanaHakikat, meyvesi, andan içeri!..
Süleyman kuş dilin bilir derlerSüleyman var Süleymandan içeri
Unuttum din diyanet kaldı bendenBu ne mezhep durur, dinden içeri
Dinin terk edenin küfürdür işi,Bu ne küfürdür, imandan içeri...
Miskin Yunus gözü tuş oldu sanaKapında bir kuldur, Sultandan içeri
YUNUS EMRE
Şeriatın gemidir, Hakikat deryasıdırHakikatın kafiri, şeriatın evliyasıdır
YUNUS EMRE
Behey kardaş Hakk’ı bulam mı dersin,Hakk’a yarar amel işlemeyince
Tarikat sırrına varam mı dersin,Kamil mürşid sana söylemeyince.
Özenirsen gardaş, tavhide özen.Taevhiddir nefsinin kal’asın bozan
Hiç kendi kendine kaynarmı kazanÇevre yanın ateş eylemeyince.
Değme kişi gönül evin düzemezHakk’ın takdirini kimse bozamaz.
Tarikat ummandır dalıp yüzemez,Aşkın deryasını boylamayınca.
Aşkım galip geldi yüreğim harlarAşık olan ar-ı namusu neyler
Behey Yunus sana söyleme derlerYa ben öleyimmi söylemeyince.
YUNUS EMRE
Bir kez gönül yıktın iseBu kıldığın namaz değil.Yetmiş iki millet dahiElin yüzün yumaz değil.
Yol oldur ki doğru vara,Göz oldur ki Hakk’ı göreEr oldur alçakta dura,Yüceden bakan göz değil.
YUNUS EMRE
Bana namaz kılmaz diyen, ben kılarım namazımıKılar isem kılmaz isem Allah bilir niyazımıHak’tan artık kimse bilmez, kafir müslüm kimdirBen kılarım namazımı, Hak geçirirse nazımı
YUNUS EMRE
Dervişlik olaydı tac ile hırkaBiz dahi alırdık otuza kırka
YUNUS EMRE
Ete kemiğe büründümYunus diye göründün
YUNUS EMRE
Aşık kendiliğinden kıyar mı bu tatlı canaHele ben dost yoluna cana kıyarım kime ne,Can verir aşık olurum, aşk ile Dost bulurum,Mansur gibi Hak yoluna, berdar olurum kime ne.
Oruç, Namaz, haccu zekat, zühd ü taat kadru beratBen bunların hepsini aşka veririm kime ne,İsterim aşta pişesin, fikrederim endişedesin,Ben burda namus şişesin taşa çalarım kime ne.
Ar u namus verdim yele, melametlik aldım eleAşk i,le girdim ben yola, ben giderim kime neAşıkım diyen canların, nişanı vardır onların,Giyib melamet hırkasın, aşık olurum kime ne?
YUNUS EMRE

Hiç yorum yok: